Missie en visie

 

Missie & Visie

Zielsmissie

Ik, Astrid van der Vorst, leef mijn leven op mijn eigen authentieke wijze.

Vanuit mijn innerlijke kracht, inspireer ik anderen om met bewustzijn buiten de kaders te denken en te handelen, zodat we ruimte creëren voor de authenticiteit van de kinderen van deze tijd.

Ik ben altijd op zoek naar positieve oplossingen waarin respect, rechtvaardigheid, kwaliteit, liefde en passie tot de kern behoren.

Zwembad 2

Zakelijke missie

Ik, Astrid van der Vorst, laat met mijn nieuw ontworpen methode een ander gezichtspunt zien in het anders begeleiden van de kinderen van deze tijd.

Deze tijd vraagt meer dan ooit dat we ECHT leren luisteren en ECHT leren kijken naar onze kinderen. Dat we ruimte creëren voor de innerlijke intelligentie van deze hoog bewuste kinderen.

Dit doe ik door het aanbieden van een andere vorm van (zwem)onderwijs en het opleiden van (zwem)onderwijzers. Ik bied de mogelijkheid om er door een andere bril naar te kijken.

In deze vorm van onderwijs worden ook de ouders betrokken, omdat het onderwijs zo veel krachtiger wordt als de ouders op dezelfde golf mee bewegen.

Teamwork, co creëren met plezier

Zwembad 2

Visie Astrid

Ik, Astrid van der Vorst. Ik ben van huis uit gepassioneerde zwemonderwijzer en ben begonnen als lesgever in het reguliere zwemonderwijs. Langzamerhand kwam ik er achter dat sommige kinderen meer en andere aandacht nodig hadden tijdens hun proces van leren zwemmen. Dat sommigen kinderen gebukt gingen onder de labeltjes die ze opgeplakt kregen, zodat ze eigenlijk zichzelf niet meer konden zijn.

Ik ben gaan luisteren en gericht kijken naar kinderen. Zij lieten me onder meer zien dat je met wat creativiteit ook anders kon leren. Kijken naar kinderen zonder aannames, oordelen en conclusies, zonder labeltjes dus.

Dit betekent dat het mag om buiten de kaders om te denken en handelen. Dat kinderen ook iets te vertellen hebben en wij mogen luisteren, dat iedereen telkens mag kiezen en voor nieuwe keuzes mag en kan gaan.

Ervaringsgericht onderwijs geven en kijken naar de mogelijkheden, zodat je individuele aandacht en aanwijzingen kan geven.

Op een andere manier leren, betekent er open en fris tegen aan kijken.

Met deze methodiek creëren we meer ruimte tot ontwikkelen, meer plezier, meer bewustzijn, meer intrinsieke motivatie, sneller en anders leren en met behoud van hun innerlijke intelligentie.  “ learning by doing”.

Ieder kind kan op zijn eigen wijze en tempo ontwikkelen, zodat ze hun zorgeloze, spontane nieuwsgierigheid  en puurheid kunnen behouden.

Het streven is dat kinderen uit het huidige strakke conditionerende structuur mogen komen met alle beperkende overtuigingen en conclusies.  Ik zie een toekomst dat kinderen zorgeloos weer kunnen dromen en opgroeien om te laten zien wie ze in werkelijkheid zijn.

Heb je een diploma nodig om te bewijzen dat je kunt zwemmen?

Email

info@opleidingzwemonderwijzer.nl

We kunnen niet wachten om iets van je te horen.

 

Heb je een vraag? Stuur een Email.

8 + 15 =